tiistai 17. marraskuuta 2020

Visuaalinen myyntityö - markkinointi

Markkinointi on psykologiaa ja matematiikkaa

Mitä on markkinointi?

 • Myynnin edistämistä
 • Mielikuvan luomista
 • Lisämyyntiä

Markkinoinnin neljä P:tä

 • Prise
 • Production
 • Promotion
 • Place
Kova muuttuja = Selkeästi mitattava
Pehmeä muuttuja = Arvo maailma

Visuaalisen markkinoinnin tehtävät

 • Tuotteiden esille asettaminen visuaalisesti näyttävästi
 • Yrityksen arvojen visualisointi
 • Tuotekuvan vahvistaminen
 • Asiakkaan ostohalun vahvistaminen visuaalisin keinoin
 • Myynnin volyymin vahvistaminen yrityskuvan ja tunnettavuuden avulla
 • Yrityksen identiteetin visualisointi
 • Yrityksen ja sen tuotteiden tunnetuksi tekemisen

Kysyntä ja tarjonta

Markkinoinnin tuloksellisuus riippuu kyvystä vaikuttaa kohderyhmän yksilöihin saaden nämä toimimaan halutulla tavalla.
> Millainen ihminen on?

Kohderyhmä

 • Yhteisen tekijän yhdistämä ryhmä, jolle tuotetta tai palvelua pyritään myymään tai markkinoimaan.
 • Ihmisen yleisten psykologisten toimintamallien rinnalle on otettava yksilön erilaisuuden ymmärtäminen ja sietäminen
 • Rationaalisuusharha
>> Markkinoija, päästä itsestäsi irti!
Markkinoijan suurimpia virheitä on lähteä suunnittelemaan markkinointitoimia ja niiden sisältöjä omien arvomaalmojen kautta.

Elämäntyyliin eläytyminen

> Eläydy kohderyhmän, ostajan maailmaan
> Mitä he ostavat, missä tilanteissa he niitä käyttävät, mitä he arvostavat
> Muista irtautua omista mieltymyksistä
> Voit aloittaa esim. kohderyhmälle tarkoitetuista lehdistä
> ruoka, harrastus, ajoneuvo, matkustuskohde,kodinkone, kaluste sisustuksesta, koru, lemmikkieläin

Ihmisten ostotoimintaan vaikuttavat tekijät

 1. Ihmisen psykosysteemi
 2. Henkilökotaiset persoonapiirteet
 3. Perhetausta
 4. Kulttuuritausta
 5. Yleiset markkinaperusteet
 6. Elinvaihe
 7. Sosioekonominen tilanne
 8. Yhteiskuntataloudellinen ja arvoperustainen tilanne
 9. Markkinaärsykkeet

Markkinointiin vaikuttavat ihmisen perusominaisuudet

 • Laiska
 • Ahneus
 • Mukavuudenhalu
 • Itsekäs
 • Kateus
 • Pätemisenhakuisuus
 • Yhteenkuuluvuuden tarve
 • Utelias
 • Turvallisuushakeisuus

Markkinointi

 • Tuote
 • Hinta
 • Jakelu
 • Viestintä

Markkinointiviestintä

 • Mainonta
 • Mynninedistäminen
 • Suhdetoiminta
 • Henkilökohtainen myyntityö

Kokonaisvaltainen markkinointiviestintäketju

 • Total communication
 • Ilmoittelu > näyteikkuna > tuotteet myymälässä > myymälämainonta > asiakaspalvelu
 • Noudattaa samaa koordinoitua tuotteiden esillepanon ja visuaalisen viestinnän linjaa
 • Eri viestinnän keinoja käytetään kokonaisvaltaisesti, yhdessä toisiaan täydentäen
 • > Sama perussanoma eri kohderyhmille parhaiten sopivalla tavalla

Markkinoinnin perussääntö

Kaikki myydään tunteella. Ostajan vain tulee pystyä perustelemaan päätöksensä itselleen ja muille järjellä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Pinterestin käyttöohje

 Pinterestin käyttöohje Luo käyttäjätili Täytä vaadittavat tiedot Kirjauduttua sisälle, voit hakea kvia eri hakusanoilla Voit luoda pinteres...